Slovenská verzia Jak zvládnout vše, co je potřeba k zahájení podnikání v importu. E-book zdarma.

| iFotoVideo | PhotoExtract | Fotopátračka | Zoner Press | FotoRoman | E-umění | WWG | dpreview | VHS na DVD |


60 let Fotoklubu MKS Jaroměř

2. 4. 2009, vložil: | 0 komentářů |
rubrika: Informace o fotoklubech, Výstavy fotografií

pozvanka_60_let

Fotoklub MKS Jaroměř byl založen před 60 lety v roce1949 při tehdejším závodě TONUS, později Závody Antonína Zápotockého. Začínal ve skromných podmínkách, ale díky podpoře vedení závodu a ZV ROH a v neposlední řadě i obětavostí svých členů se jeho základna i inventář rychle rozrůstaly. Prvním známým vedoucím byl R.Šulík. Poté byl do roku 1969 vedoucím V. Hnilica, kterého vystřídal J.Laurin. Od roku 1985 vede fotoklub Ing.Josef Podvalský

Při vytvoření ZK ROH MÍR přešel fotoklub pod jeho řízení. Členové získali 4 kompletně vybavené fotokomory a ateliér v budově Národního domu pod zástávkou. Všem tak bylo umožněno dále se rozvíjet a zdokonalovat v technice fotografování. Fotoklub v té době zaznamenal přes 30 členů. Jejich počet však v průběhu let hodně kolísal a v současné době má fotoklub 10 aktivních členů. V roce 1990 byly fotokomory i ateliér zlikvidovány a většina vybavení předána jaroměřským školám.

Z původních členů většina již není mezi námi nebo přestali fotografovat. Služebně nejstarším členem tak zůstává jeho současný předseda Ing. Josef Podvalský, který je členem 40 let a o něco méně pak Mgr. Miroslav Málek a Luděk Klíž.

Členové fotoklubu se zúčastňovali místních, okresních i krajských soutěží a výstav. Fotografie Jiřího Nedvěda, Mgr.Miroslava Málka a Zdeňka Bečáka se objevovaly i na celostátních výstavách a práce Luďka Klíže a Ing. Josefa Podvalského úspěšně representovaly i na výstavách v zahraničí. V posledních letech se výrazně prosazuje i Vladimír Oliva a Ing.Jana Podvalská, kteří hlavně bodovali v okresní soutěži.

Pravidelnou činnost fotoklubu podporuje i účast v klubových soutěžích tzv. Mapových okruzích. Již 38 let se fotoklub účastní Mapového okruhu Český ráj, který sdružuje fotokluby z celé České republiky. Náš fotoklub jej již 4x vyhrál a většinou se i v dalších ročnících umisťuje v první polovině. Zde je nejúspěšnějším autorem Luděk Klíž, který dvakrát vyhrál soutěž jednotlivců, osmkrát obsadil druhé místo a jedenkráte třetí. V první desítce se umisťoval celkem pravidelně.

Ale i další členové zde skončili na předních místech, kromě výše jmenovaných i Radek Klíž.

Fotoklub se s malými vyjímkami pravidelně zúčastňuje i Ratibořického mapového okruhu u jehož zrodu stál Ing. Josef Podvalský, který také vyhrál první ročník v soutěži jednotlivců. I zde se výrazně uplatňuje Luděk Klíž se třemi prvními místy, jedním druhým a dvěma třetími. Ale i zde si úspěšně vedou i další členové fotoklubu.

Největší a nejcennější dárek k 35.výročí fotoklubu v roce 1984 si dali členové na V. Bienale výstavy amatérské fotografie „Chodovský džbán“, kterou tehdy obeslalo 42 fotoklubů z celé republiky a naše kolekce získala 1.cenu soutěže za výtvarně pojatou kolekci.

Fotografie členů fotoklubu se objevily několikráte v městském muzeu a malé galerii v suterénu

divadla, v prostorách Komerční banky i nádraží a klubová kolekce byla vystavena i v Turnově.

V městském muzeu pak členové fotoklubu připravili výstavy Fomaklubu Liberec, Jiřího Bartoše z Hejnic, Miloše Vojíře z Hradce Králové, Zdeňka Lína a Josefa Honzíka z Liberce.

V roce 1999 oslavil fotoklub 50 let od svého založení. Při té příležitosti byl právě pořadatelem výše zmíněného Mapového okruhu Český ráj a nejlepší fotografie z něj představil v muzeu. Zároveň vystavil fotografie současných i několika bývalých členů a některým z nich předal Čestná uznání.

Vedoucí Ing. Josef Podvalský pak od městského zastupitelstva obdržel Pamětní medaily města Jaroměře.

Naposledy se členové fotoklubu představili v muzeu právě před rokem. Prakticky všichni již přešli od klasické fotografie k fotografii digitální, která představuej nové možnosti, ale v některých ohledech se zatím té klasické nevyrovná.

Fotoklub se podílel i na vzniku posledních dvou kalendářů pro Městský úřad a dvou pohlednic pro místní kostel sv. Mikuláše. Jeho členové přispívají do novin i časopisů a spolupracují i s dalšími organizacemi.

I v současné době se členové pravidelně scházejí 1x za 14 dní, představují své fotografie, hodnotí fotografie z mapových okruhů, ale především se chystají na výstavu v muzeu k 60. výročí založení fotoklubu. Zde chtějí představit mnohem více fotografií z obsáhlého archivu od bývalých členů i svoji nejnovější tvorbu. Při té příležitosti by měli představit i CD obsahující historii fotoklubu, více fotografií z archivu i současných členů. Vedle stručné historie města Jaroměře a Josefova, kde bydlí, bude i řada současných fotografií města a jejich úspěchy bude dokumentovat přehlídka těch nejcennějších získaných diplomů.

Na závěr by všichni členové fotoklubu chtěli poděkovat svému zřizovateli MKS Jaroměř za vytvoření optimálních podmínek pro svoji činnost, za podporu městu Jaroměři i Městskému muzeu a pozvat do svých řad nové zájemce o fotografii.

Ing. Josef Podvalský, vedoucí Fotoklubu MKS Jaroměř

Share

Vložte komentář

*
Toplink - katalog odkazů

Výměna odkazů: Fotografové, Lastminute zájezdy