Slovenská verzia Jak zvládnout vše, co je potřeba k zahájení podnikání v importu. E-book zdarma.

| iFotoVideo | PhotoExtract | Fotopátračka | Zoner Press | FotoRoman | E-umění | WWG | dpreview | VHS na DVD |


Fotoklub MKS Jaroměř

8. 5. 2008, vložil: | 0 komentářů |
rubrika: Informace o fotoklubech

Stávající Fotoklub MKS Jaroměř byl založen v roce 1949 při tehdejších Závodech Antonína Zápotockého. Začínal ve skromných podmínkách, ale díky podpoře vedení závodu a ZV ROH a v neposlední řadě i obětavostí svých členů se jeho členská základna i inventář rychle rozrůstaly. Při vytvoření ZK MÍR Jaroměř přešel pod jeho řízení. Počet členů stoupal až ke 30 a k dispozici byly i čtyři plně vybavené fotokomory. Počet členů v průběhu let kolísal a v poslední době se ustálil na 11 aktivních členech a několika sympatizantech. V roce 1989 byly zlikvidovány fotokomory a jejich vybavení předáno jaroměřským školám, se kterými fotoklub se střídavými úspěchy spolupracoval.

Členové klubu se pravidelně zúčastňují různých soutěží – v minulosti i mezinárodních.

Na nich největších úspěchů dosahoval Luděk Klíž a Ing. Josef Podvalský, který v posledních letech klub vede. Pravidelnou činnost podporuje i účast v klubových soutěžích tzv. mapových okruzích. V současné době se klub zúčastňuje Mapového okruhu Český ráj, který má celostátní působnost. Pro zajímavost současně probíhá již 48. ročník a náš klub je v něm od 10. ročníku. Třikráte také již byl jeho pořadatelem, protože zde se pořadatelství střídá. Tento mapový okruh patří k nejstarším činným v republice – starší je jen mapový okruh Vysočina, kde letos probíhá jubilejní 50. ročník.

Náš klub tento mapový okruh v poslední době již třikrát vyhrál v soutěži klubů (účastní se v průměru 14 fotoklubů) a dvakrát vyhráli naši členové i soutěž jednotlivců a to Pavel Tomek a Luděk Klíž, který se pravidelně objevoval v první desítce. S ohledem na to, že se hodnotí cca 280 fotografií, to lze považovat za velký úspěch. Ale i ostatní členové dávají o sobě vědět. Vedle toho byl klub a jmenovitě jeho vedoucí zakladatelem i dalšího Ratibořického mapového okruhu, kde rovněž dosahuje velmi pěkných výsledků.

V roce 1999 oslavil klub 50 let od svého založení. Při té příležitosti byl právě naposledy pořadatelem Mapového okruhu Český ráj a nejlepší fotografie představil v Městském muzeu. Rovněž vystavil fotografie současných i bývalých členů např. pana Laurina – dlouholetého vedoucího klubu, Nedvěda, Kracíka, Fialy, Šustila, Nováka, Metznera a dalších. Současně několika bývalým úspěšným žijícím i již nežijícím členům udělil čestná uznání. Vedoucí fotoklubu Ing. Josef Podvalský pak od městského zastupitelstva obdržel pamětní medaili města Jaroměře.

I v současné době členové fotoklubu chystají nové fotografie pro soutěže, pravidelně se scházejí, seznamují se s novinkami a prakticky všichni již přešli k digitální fotografii.

Pro město Jaroměř připravili pro letošní rok kalendář, pro kostel sv. Mikuláše fotografie do vývěsky a dvě nové pohlednice, chystají podklady pro kalendář na příští rok a připravují i některé další akce, které by měly propagovat Jaroměř.

Závěrem chceme poděkovat za plnou podporu svému zřizovateli MKS, vedení města a Městskému muzeu.

Ing. Josef Podvalský, vedoucí Fotoklubu MKS Jaroměř

Share

Vložte komentář

*
Toplink - katalog odkazů

Výměna odkazů: Fotografové, Lastminute zájezdy